Sayýn Anne!
 Sen senin Çocuguna hayati verdin.

Senin 8 Hafta Zamanýn var verdiðin Kararý düþünüp degiþtirmet için.

Bu zaman içerisinde kararýný deðiþtirirsen bize bildir.

Sis bir Doktora gidebilirsiniz .

Siz suç iþlemediniz .

Sizin Çocuðunuz için yetimyurdu (Jugendamt) 8 hafta sonra iyi bir Ayleye evlatlýða verilecektir.

Çocuğunuza kişisel bir mektup güzel olurdu.